Doh is Bb

1. Khua a dei dengmang cang, Pathian thlaici vorh ah tho u, Nitlak tiang in Bawipa ca tuan len ko u, Mi thinlung a tlau cia mi hna kha kawl than tuah hna u, Lungnemnak in Bawipa caah tuan ko u.

CHO: Thlaici kha vorh tuah u, (vorh u), thlaici kha vorh tuah u,(vorh tuah u), Fing le tlang le khua za ramkip ah kal tuah u. Nunnak chang cheu hna u, Thawngtha bia aupi cio tuah u. Zumhnak in tuan ko u, laksawng a tam lai.

2. Zingka tein tho u, Bawipa ca rian ot zau ko u, Khuamui tiang in ci tha kha vorh len ko u, Zumh lonak ngeih loin ci tha kha vorh zungzal ko u, Zeizong hlaw ta dih law, Pathian zumhnak in.

CHO: Thlaici kha vorh tuah u, (vorh u), thlaici kha vorh tuah u,(vorh tuah u), Fing le tlang le khua za ramkip ah kal tuah u. Nunnak chang cheu hna u, Thawngtha bia aupi cio tuah u. Zumhnak in tuan ko u, laksawng a tam lai.

3. Lungnemnak le zuamnak in thlaici kha vorh len ko u, Nan vorh caah hnangamnak kha nan hmuh lai, Thlaici nan vorh tikah tha le thinlung zong dong loin, Thlua-chuahnak ca Pathian sinah thlacam u.

CHO: Thlaici kha vorh tuah u, (vorh u), thlaici kha vorh tuah u,(vorh tuah u), Fing le tlang le khua za ramkip ah kal tuah u. Nunnak chang cheu hna u, Thawngtha bia aupi cio tuah u. Zumhnak in tuan ko u, laksawng a tam lai.