Doh is C

1. Tu lio nungak leng le val, Kam ram ca zeidah na tuah cio, A mui mi ram, Zoh ah nan ngaih a chia lo maw? mit-thli he, Nitin thlacam kan herh.

CHO: A dawh ve ko tung kan Lairam mui te zong hi, Zei hen a tu tiang Jesuh mui a len lo, Ho hen kan rinh kan ram ca-ah Jesuh nih, Nangmah theng an herh.

2. Nang na tel lo a si le, A mui chin lai kanmah ruang ah, Maw u le nau, Tih a nung tuk tu lio kan nunnak caan hi, Biatak thlarau kan herh.

CHO: A dawh ve ko tung kan Lairam mui te zong hi, Zei hen a tu tiang Jesuh mui a len lo, Ho hen kan rinh kan ram ca-ah Jesuh nih, Nangmah theng an herh.

3. Ram thar ceuter tu dingah, Nang le kei nih tuanvo kan ngei, Na hngal cang maw? Ceu ve cang seh kan Lairam hi Jesuh nih, Rian tha bik a kan fial.

CHO: A dawh ve ko tung kan Lairam mui te zong hi, Zei hen a tu tiang Jesuh mui a len lo, Ho hen kan rinh kan ram ca-ah Jesuh nih, Nangmah theng an herh.