Doh is D

1. “Ka zum tuah u, Khamh nan si lai,” Ti authawng cu ngai u, Tlanhnak tling le sual luatnak cu, Khua zakip ah thanh u.

CHO: “Ka zum tuah u, Khamh nan si lai, Vawlei cung mi vialte, Nan Pathian cu kei lawng ka si, Ka zum tuah u, Khamh nan si lai”

2. “Vai-lamtah cungah ka zoh u,” Maw sual thilrit vialte, Nan sualnak cu kan chawn cang hna, Zum u law nan luat lai.

CHO: “Ka zum tuah u, Khamh nan si lai, Vawlei cung mi vialte, Nan Pathian cu kei lawng ka si, Ka zum tuah u, Khamh nan si lai”

3. “Tho than nan Bawipa ka zoh u,” Tukforh sualmui chung le. Satan kut chung in luat awkah, Ka vel in kan khamh hna.

CHO: “Ka zum tuah u, Khamh nan si lai, Vawlei cung mi vialte, Nan Pathian cu kei lawng ka si, Ka zum tuah u, Khamh nan si lai”