Doh is Db

Bawipa a biakinn thiang ah a um, Bawipa a biakinn thiang ah a um vawlei dihlak dai te’n um, vawlei dihlak dai te’n um, a hmaiah dai zirziar in, um tuah, a hmaiah. Amen.